Prowadzimy szeroko rozumiane doradztwie około-rozwodowe. Przeprowadzamy rozwody, separacje i podziały majątków, przygotowujemy umowy majątkowe małżeńskie takie jak o rozdzielności majątkowej oraz o podział majątku wspólnego. Towarzyszymy klientowi na każdym etapie postępowania, w tym w postępowaniach mediacyjnych oraz ugodowych.

Mamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej takich jak o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Reprezentujemy rodziców w prawach o opiekę nad dzieckiem oraz w sprawach rodzinnych o charakterze międzynarodowym gdy jedno z rodziców jest obcokrajowcem lub gdy dziecko ma podwójne obywatelstwo dzięki doświadczeniu pracy w języku francuskim i angielskim współpracujemy z prawnikami z innych krajów przy prowadzeniu spraw naszych klientów. Reprezentujemy w sprawach o alimenty oraz o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, występujemy do sądów rodzinnych w sprawach o zarząd majątkiem małoletniego oraz wydanie zgody Sądu rodzinnego na podjęcie czynności w imieniu małoletniego.

Prowadzimy sprawy o ubezwłasnowolnienie dorosłych wymagających pomocy i opieki nad ich majątkiem ze strony opiekunów.

Zakończenie procesu sądowego może polegać na:

  • orzeczeniu winy obustronnej małżonków,
  • orzeczeniu o winnej jednej ze stron,
  • zaniechaniu orzekania o winie któregokolwiek z małżonków (na zgodny wniosek małżonków).

 

Potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej porady?

ZAPYTAJ ADWOKATA