Bronimy podejrzanych oraz oskarżonych od momentu wszczęcia postępowania do jego prawomocnego zakończenia we wszelkiego rodzaju zarzutach karnych i karno-skarbowych.
Podejmujmy się obrony na każdym etapie postępowania, w tym w postępowania kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Występujemy w roli obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesach karnych oraz wykroczeniowych, których przedmiotem są m.in:

  • sprawy z oskarżenia prywatnego
  • sprawy o przestępstwa i wykroczenia drogowe,
  • sprawy o przestępstwa przeciwko mieniu
  • przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej porady?

ZAPYTAJ ADWOKATA