Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu sporów o charakterze cywilnym występując zarówno po stronie powodowej
jak i pozwane klientów będących osobami fizycznymi, prawnymi a także przedsiębiorcami.
Reprezentujemy klientów w wielu sprawach takich jak m.in:

  • sprawy o odszkodowania, w których reprezentujemy sprawców wypadków jak i ofiary wypadków
  • spory o zapłatę z umów, spory między przedsiębiorcami
  • sprawy, w których przedmiotem sporu są nieruchomości
  • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie
  • zobowiązania umowne oraz ich wykonanie
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
  • ochrona posiadania oraz służebności
  • sprawy gospodarcze w tym sporne sądowe oraz bieżąca obsługa

 

Potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej porady?

ZAPYTAJ ADWOKATA